KEIO University 21st Century COE Program "Integrative Mathematical Sciences:Progress in Mathematice Motivated by Natural Phenomena"
Japanese Inquiry
COE Program Projects
Objective
Transversal Research
Project 1
Transversal Research
Project 2
Organization
Advisory Board
Program Members
Activities
Seminar
Record
Access and Maps
Visiting Research Fellow
Link
Program Members
Transversal Research Project 1 Transversal Research Project 2 COE Postdoctoral Fellow (PD) COE Research Fellow (RA)
Yoshiaki Maeda Ritei Shibata Satoshi Fujii Korishiro Ishimura
Hitoshi Nakada Tatsuo Iguchi Gleb Novichkov Yuji Ogawa
Katsuhiro Ota Atusi Tani Hajime Nagoya Kenta Ozeki
Hitoshi Moriyoshi Makoto Maejima Oikonomides Catherine Kazuhiro Onodera
Yukio Kametani Toru Maruyama Yohei Tachiya Shintaro Kondo
Ippei Ishii Masakazu Jimbo Shogo Kato Shinya Saka
Takuya Miyazaki Yoshitsugu Oono Natsuhiko Kumasaka Hideyasu Shimadzu
Nobuyuki Tose Kunio Shimizu Takeshi Sugiyama
Kaoru Ikeda Yozo Tamura Naoto Nakano
Yoshiaki Oda Takashi Nodera Ken Miyake
Keane Michael Akihisa Tamura Morimichi Umehara
Shun Shimomura Takeshi Kato Yuki Sugaya
Atsushi Atsuji Gregory Seregin
Masato Kurihara
Copyright © 2007 KEIO University All Rights Reserved